Amstelveen,
22
november
2018
|
14:23
Europe/Amsterdam

Zorgovereenkomsten PGB vereenvoudigd

De Sociale Verzekeringsbank heeft nieuwe zorgovereenkomsten voor het Persoonsgebonden budget (Pgb) gemaakt, deze zijn versimpeld en korter gemaakt. Hierdoor is het invullen eenvoudiger en kost het minder tijd voor de budgethouder.

Budgethouders en vertegenwoordigers hebben via het online PGB-klantenpanel meegedacht over de nieuwe zorgovereenkomsten. Per 1 januari 2019 zijn de nieuwe zorgovereenkomsten verplicht als een budgethouder een nieuwe zorgverlener aanmeldt. Tot die tijd kan nog gebruik worden gemaakt van de oude versies.

Belangrijkste wijzigingen

  • De zorgovereenkomsten zijn uitgesplitst naar zorgwet. Heeft een budgethouder bijvoorbeeld een Wlz-budget? Dan ziet hij/zij alleen vragen die hierop van toepassing zijn.
  • Om budgethouders te helpen de juiste zorgovereenkomst te kiezen, is er een keuzehulp gemaakt.
  • Verder hoeven de gegevens van de vertegenwoordiger niet meer op elke overeenkomst ingevuld te worden.
  • En als budgethouders gebruik willen maken van de SVB salarisadministratie, kan dit voortaan direct op de overeenkomst aangegeven worden.

Wat is een zorgovereenkomst?

Met een persoonsgebonden budget kan iemand zelf de eigen zorgverlener kiezen. Dit kan een vertrouwd persoon zijn, zoals een familielid of buurvrouw. Maar ook een beroepskracht, bijvoorbeeld iemand van een zorginstelling, een freelancer of iemand anders. Met de zorgverlener moeten afspraken worden gemaakt over:

  • de zorg die wordt verleend;
  • wanneer deze zorg wordt verleend;
  • de vergoeding en betaling van de zorg.

In de zorgovereenkomst worden deze afspraken tussen de houder van het persoonsgebonden budget en de zorgverlener, vooraf vastgelegd. Meer informatie over de zorgovereenkomst is hier te vinden.