Amstelveen,
10
november
2017
|
15:24
Europe/Amsterdam

Wonen mensen wel waar ze wonen?

Aanpak landelijke adreskwaliteit

Elke tien minuten vindt ergens in Nederland een huisbezoek plaats om te controleren of inwoners ook echt wonen op het adres waar ze ingeschreven staan. Dat gebeurt om fraude met overheidsgeld te voorkomen. Deze week informeerde Staatssecretaris Knops de Tweede Kamer over de voortgang van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) met het rapport 'Elke tien minuten'. De SVB is een van de organisaties die meewerkt aan deze aanpak om adressen op orde te krijgen.

Maarten Schurink, bestuursvoorzitter van de SVB geeft in het rapport aan waarom een goede kwaliteit van adressen zo belangrijk is voor de SVB. Hij haalt het voorbeeld van AOW aan: “Om te bepalen of iemand recht heeft op AOW en op welk bedrag, moeten we kunnen vaststellen hoe lang iemand in Nederland heeft gewoond en of diegene wel of niet alleen woont. Daarom hebben we baat bij een adequate BRP”. In het rapport lees je het gehele interview met Maarten Schurink.

Over de LAA

In januari 2015 startte de pilot Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Het betreft het eerste project waarbij vier ministeries en 160 gemeenten waaronder Amsterdam, zich gezamenlijk hard maken voor een betere kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) en vooral het tegengaan en voorkomen van misbruik. In Nederland wordt er jaarlijks naar schatting voor 11 miljard euro gefraudeerd met overheidsvoorzieningen. Een groot deel van deze fraude hangt samen met de registratie in de BRP. In de pilot bleek de risicogerichte aanpak een succes en is LAA inmiddels een structureel project tot 2023.