Amstelveen,
30
juni
2016
|
11:02
Europe/Amsterdam

Wisselende berichtgeving na AO Trekkingsrechten pgb

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich gisteravond in een debat met staatssecretaris van Rijn uitgesproken voor de zogeheten budgethouders variant waarbij in het systeem van de persoonsgebonden regelingen de budgethouder de regie en de verantwoordelijkheid krijgt.

Centraal in dit systeem staat een simpel, goed werkend, real time portaal dat volgens de eisen van budgethouders (aan de voorkant) en verstrekkers (aan de achterkant) ontwikkeld moet worden. Ook hoort daarbij een centraal betalingssysteem. In de media verschenen meerdere artikelen waarbij de uitkomsten van het debat nogal verschillend werden geïnterpreteerd in relatie tot de rol van de SVB.

Wat betekent de keuze voor dit model voor de SVB?

Elke dag werken wij hard aan de uitbetaling van de trekkingsrechten. Dat gaat steeds beter maar we zijn er nog niet. De SVB staat klaar om ten dienste van budgethouders, zorgverleners, gemeenten en zorgkantoren te komen tot een beter functionerend systeem van trekkingsrechten. 

De contouren daarvan zijn helder. Onze rol in de uitvoering van het PGB Trekkingsrecht zal minder worden doordat budgethouders en verstrekkers meer zelf gaan doen. Door het nieuw te ontwikkelen portaal kunnen ze dat ook doen. Tegelijkertijd waren de staatssecretaris en de Kamercommissie het erover eens dat er in elk geval de komende jaren geïnvesteerd moet worden in de huidige ICT-voorzieningen en in de uitvoering zoals de SVB die nu doet, mits deze investeringen overdraagbaar zijn.

Deze investeringen zijn namelijk hard nodig om in dat door anderen te ontwikkelen portaal ook echt real time informatie over budget en betalingen te laten zien. Ook hebben we met die investeringen minder mensen nodig en kunnen we dus goedkoper werken. Ons plan daarvoor ligt klaar maar dat gaan we in overleg met vertegenwoordigers van alle partners zsm aanpassen naar aanleiding van de uitkomst van het debat. 

-----

De Tweede Kamer heeft ook gesproken over het afschaffen van de coulance regeling. Die regeling maakt dat de SVB zorgovereenkomsten accepteert en declaraties betaalt die niet aan alle formele vereisten voldoen. De Kamer stemde in met het voorstel van de staatssecretaris en alle ketenpartners om op een beheerste manier de controles weer aan te zetten. Maar dan wel met een gewenningsperiode waarin we budgethouders ondersteunen om met zorgverleners en verstrekkers tot goede indiening te komen.