Amstelveen,
17
mei
2018
|
10:42
Europe/Amsterdam

Werkplaats Schulden: maatwerk met gemeenten

Collega's binnen de SVB zijn onlangs van start gegaan met de Werkplaats problematische Schulden . In de Werkplaats onderzoekt de SVB hoe de organisatie kan bijdragen aan het voorkomen, oplossen of terugdringen van schulden. De SVB kijkt zowel naar punten die zij zelf kan verbeteren, als naar manieren om gemakkelijk te kunnen doorverwijzen naar de gemeente.

De initiatieven zijn een vervolg op een experiment dat de SVB samen met de gemeente Groningen uitvoert. Bij dit experiment belt de SVB met klanten bij wie beslag wordt gelegd. Tijdens dit telefoongesprek wordt onderzocht of de klant behoefte heeft aan doorverwijzing naar het gemeentelijke schuldhulploket.

Het persoonlijk contact leidt tot inzicht in de klantsituatie waarbij er maatwerk geleverd kan worden aan de hand van de specifieke omstandigheden. Het nader onderzoek dat de SVB in de Werkplaats uitvoert brengt soms ook nieuwe feiten aan het licht: zo constateerde de SVB bij onderzoek naar beslagleggingen bij een klant dat zijn echtgenote nooit een AOW-pensioen had aangevraagd. Inmiddels heeft de SVB het AOW-pensioen aan de echtgenote kunnen toekennen met een jaar terugwerkende kracht.