Wat doet de SVB?

Wat doet de SVB voor budgethouders

Per 1 januari 2015 is het trekkingsrecht ingevoerd voor Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en Wet langdurige zorg (Wlz). Het trekkingsrecht houdt in dat het PGB niet meer op de bankrekening van de budgethouder wordt gestort, maar wordt beheerd door de SVB. Een PGB wordt dus toegekend door de gemeente, door het zorgkantoor of door een zorgverzekeraar, en beheerd door de SVB.


Wat doet de SVB op het gebied van PGB?

 1. De SVB controleert de zorgovereenkomst
  De SVB controleert of de gemaakte afspraken in de zorgovereenkomst voldoen aan het arbeidsrecht. De gemeente of het zorgkantoor bekijkt of de afspraken aan de zorginhoudelijke eisen voldoet.
   
 2. De SVB betaalt de zorgverlener
  Het PGB-budget wordt beheerd door de SVB. Uit dit budget betaalt de SVB de zorgverlener. Als er een vast bedrag per maand is afgesproken, betaalt de SVB de zorgverlener elke maand het afgesproken bedrag uit het budget. Als er een vergoeding per uur (uurloon) is afgesproken, worden de gewerkte uren doorgegeven en betaalt de SVB het juiste bedrag uit het budget.
   
 3. De SVB regelt de salarisadministratie
  Een budgethouder kan soms ook werkgever zijn (meer informatie). Een salarisadministratie bijhouden is dan verplicht. Dit kunnen budgethouders door de SVB laten doen. Soms is het zelfs verplicht om dit door de SVB te laten doen. Dit is afhankelijk van het soort zorgovereenkomst dat een budgethouder met een zorgverlener heeft afgesloten.
   
 4. Contact met de budgethouder
  Budgethouders kunnen met hun vragen over betalingen, salarisadministratie, ziekte van de zorgverlener etc. terecht bij de SVB. Dat kan telefonisch, via onze website of onze social kanalen.


Wat doet de SVB niet?

PGB is een regeling waarbij veel instanties samenwerken. Iedere instantie heeft haar eigen taak in de uitvoering, ondersteuning en controle van de uitkering.

 1. Oneigenlijk gebruik en misbruik
  Komt het PGB op de juiste plek en wordt het goed besteed? Dit wordt gecontroleerd door de zorgkantoren en de gemeentes. Zij zijn verantwoordelijk voor de handhaving van het PGB. De SVB heeft hierin een signalerende rol. Dat wil zeggen dat wanneer vermoed wordt dat er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van een PGB, de SVB dit doorgeeft aan het zorgkantoor of de gemeente. Zij gaan dan verder onderzoeken of er inderdaad sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik. Dat is geen wettelijke taak van de SVB, maar is belegd bij de zorgkantoren en gemeentes.
   
 2. Indicaties
  Bepalen wie wel of geen PGB krijgt ligt bij de gemeentes en de zorgkantoren. Nadat de gemeente of het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) een indicatie hebben gegeven, het PGB is aangevraagd en de zorgovereenkomsten juist zijn ingevuld, doet de SVB de uitbetaling.