Amstelveen,
11
juni
2020
|
08:52
Europe/Amsterdam

Vrijwillige verzekering in vogelvlucht

De Sociale Verzekeringsbank verzorgt onder meer het AOW-pensioen en het Anw-nabestaandenpensioen. Maar niet iedereen bouwt AOW op of verzekert zich voor de Anw. Dit is bijvoorbeeld het geval als men in het buitenland gaat wonen of werken. Voor deze mensen is er de mogelijkheid om zich via de SVB vrijwillig bij te verzekeren.

Wat houdt een vrijwillige verzekering in?
Een vrijwillige verzekering is een verzekering voor de AOW en/of voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) die iemand zelf bij de SVB afsluit. We onderscheiden hierbij twee situaties.

  1. Voortzetting
    Iemand die buiten Nederland gaat wonen of werken en daardoor niet meer verzekerd is, bouwt vanaf dat moment geen AOW meer op. En zijn of haar nabestaanden krijgen bij overlijden geen Anw-uitkering. Door bij de SVB een vrijwillige verzekering af te sluiten kan iemand onder bepaalde voorwaarden voor de AOW, de Anw of voor beide regelingen verzekerd blijven.
  2. Inkoop
    Is iemand op latere leeftijd in Nederland komen wonen of werken, dan kan hij of zij zich inkopen in de AOW. De jaren die iemand buiten Nederland woonde of werkte en geen recht opbouwde, tellen dan mee voor de AOW. Het is voor nieuwkomers overigens niet mogelijk om bij de SVB een vrijwillige verzekering voor de Anw af te sluiten.

Wat zijn de voorwaarden?
Er geldt een aantal voorwaarden voor de vrijwillige verzekering. Zo moet de aanvrager die buiten Nederland gaat wonen of werken binnen één jaar na het einde van de verzekering de aanvraag indienen. HIerbij geldt wel dat de aanvraag moet vallen in de zogeheten 50-jaarsperiode, het tijdsbestek van 50 jaar voordat iemand de AOW-leeftijd bereikt. Wel heeft men dan meer tijd om de aanvraag in te dienen, namelijk 10 jaar na aankomst in Nederland. Daarnaast geldt voor hen de voorwaarde dat zij al minimaal vijf jaar in Nederland wonen of werken en daardoor ook al vijf jaar verzekerd zijn voor AOW.

Hoe hoog is de verzekeringspremie?
De premie die men voor de verzekering moet betalen bedraagt een percentage van iemands totale inkomen in een jaar. Dit kan inkomen uit Nederland maar ook het buitenland zijn. Er is een minimumpremie. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de premie is over dat jaar. Er is wel een maximumpremie. Bij de SVB kan een offerte worden opgevraagd.

Wist u dat?

  • in 2019 in totaal 2026 mensen een aanvraag voor voortzetting hebben ingediend?
  • en in hetzelfde jaar 301 mensen zich wilden inkopen?

Alles weten over vrijwillig verzekeren? Klik hier.

Een compleet overzicht van de verschillende regelingen die de SVB uitvoert, is hier te vinden.

De Sociale Verzekeringsbank heeft circa 5,5 miljoen klanten. Jaarlijks wordt aan hen circa 43 miljard euro uitgekeerd

Deel deze release