Amstelveen,
15
december
2017
|
15:15
Europe/Amsterdam

Voorzitter Maarten Schurink benoemd als SG bij Binnenlandse Zaken

Maarten Schurink, voorzitter van de Sociale Verzekeringsbank, gaat aan de slag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is benoemd als secretaris-generaal van dit departement. Naar verwachting stapt Schurink in maart 2018 over. De definitieve datum is afhankelijk van het moment waarop de opvolger voor zijn huidige positie is benoemd.

Schurink: ‘Ik ben trots op de stappen die we de laatste jaren met alle medewerkers van de SVB hebben gezet. Daarmee zijn we erin geslaagd de weg naar boven weer in te zetten. We bevinden ons nu in rustiger vaarwater.’

Opvolger SVB nog niet bekend

Het is nog niet bekend wie Schurink opvolgt in zijn huidige functie als voorzitter van de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. De Staatssecretaris van Sociale Zaken & Werkgelegenheid is hiervoor verantwoordelijk. Zij zal in nauw overleg met de overige leden van de raad van bestuur van de SVB de selectieprocedure doorlopen.