Amstelveen,
15
september
2017
|
12:33
Europe/Amsterdam

Voorzitter Divosa Erik Dannenberg over schulden en Armoede

‘How to get more love into the system?’

Vandaag is het congres Schulden en Armoede, georganiseerd door Divosa, een vereniging voor leidinggevenden in het sociaal domein. Deze leidinggevenden zoeken er samen naar oplossingen voor schulden in onze samenleving. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is aanwezig bij het congres en neemt haar rol in het voorkomen van schuldenproblematiek serieus. We interviewen de voorzitter Erik Dannenberg van Divosa over de aanleiding van het congres.  

,,De problemen zijn urgent’’, stelt Erik Dannenberg. ,,Grote groepen in de samenleving gaan kopje onder aan te grote schulden. Samenwerking tussen organisaties is essentieel om het probleem structureel op te lossen.’’ Dannenberg schetst de kern van het probleem. ,,Maar liefst 1 op de 5 huishoudens heeft problematische schulden. Wat voor samenleving laat dat nou gebeuren?!’’ Tijdens diverse congressen daagt Divosa organisaties in het sociaal domein uit om tot een oplossing te komen. ,,Dat SVB hierbij aanhaakt betekent dat de organisatie op de goede denklijn zit. Maar een enkele organisatie alleen vindt geen antwoord op het complexe vraagstuk.’’

Voor de beeldvorming geeft Dannenberg een casus. ,,Een moeder is alleenstaand en heeft een volwassen zoon die verslaafd raakt en in de criminaliteit belandt. De moeder haalt haar zoon in huis. Ze geeft hem weer een dag- en nachtritme en lost zijn schulden af. In dit geval heeft de moeder de samenleving hoge kosten voor een verslavingsinstelling en schuldhulpverlening bespaard. Aan het eind van het jaar ontvangt ze echter een brief van de overheid. De samenstelling van haar huishouden was namelijk veranderd en dat is niet op tijd doorgegeven. De moeder wordt gesommeerd een aanzienlijk bedrag aan toeslagen op korte termijn terug te betalen. Dat een persoon door zulke omstandigheden in de schulden belandt, is toch niemands bedoeling?’’

Dannenberg denkt in oplossingen die alleen door samenwerking kunnen worden bereikt. ,,Allereerst moet elk schuldgeval individueel worden bekeken. Eén compleet schuldenoverzicht is daarbij een goed startpunt. Er moet één deurwaarder komen voor elk huishouden. Nog belangrijker is het om schulden te voorkomen. Voorschotstelsels, zoals de toeslagen met ingewikkelde regels, moeten op de schop. Een betere samenwerking is ook nodig om mensen bij oplopende schulden sneller te kunnen helpen. Maar bovenal moet er menselijker met hen worden omgegaan. Zoals al eens eerder in het Britse parlement hardop is afgevraagd: How to get more love into the system?’’