Veelgebruikte begrippen

  • Budgethouder, is iemand die een Persoonsgebonden budget (PGB) krijgt en zorg ontvangt.
  • Indicatie, geeft aan welke zorg iemand precies nodig heeft.
  • Vertegenwoordiger, is iemand die namens de budgethouder de PGB-zaken regelt
  • Verstrekker, de instantie die het PGB afgeeft, bijvoorbeeld de gemeente of zorgkantoor
  • Voorziening, is een hulpmiddel of dienst die geleverd wordt zoals een maaltijdservice, dagbesteding of rolstoel
  • Zorgovereenkomst, is een contract waarin afspraken staan tussen iemand die een Persoonsgebonden budget (PGB) krijgt en een zorgverlener.
  • Zorgkantoor, regelt de juiste langdurige zorg die mensen nodig hebben volgens de Wet langdurige zorg.
  • Zorgverlener, is de persoon die iemand helpt en verzorgt. De zorgverlener kan in dienst zijn van een zorginstelling.
  • Zorgplicht, de plicht van een zorgverzekeraar om verzekerden voldoende goede zorg te geven of de kosten ervan te vergoeden.