Amstelveen,
09
september
2019
|
09:24
Europe/Amsterdam

Universiteit Leiden en overheidsorganisaties werken samen aan publiek leiderschap

Hoe wendbaar kan en moet een overheidsorganisatie zijn? Hoe kunnen overheidsorganisaties samen problemen van burgers oplossen? De Universiteit Leiden gaat samenwerken met zes overheidsorganisaties die hun deuren openen voor onderzoek en gezamenlijke ontwikkeling van publiek leiderschap. Sandra Groeneveld en Ben Kuipers van het Leiden Leadership Centre coördineren het onderzoek.

'Leiderschapsontwikkeling wordt daarmee evidence-based en wetenschappelijk onderzoek naar leiderschap toenemend praktisch relevant'; aldus Sandra Groeneveld, hoogleraar Publiek Management. Op 5 september ondertekenden de partners hun overeenkomst op de faculteit Governance and Global Affairs in Den Haag. Ben Kuipers, directeur van het Leiden Leadership Center, licht toe. ‘Het betreft hier een bijzonder partnerschap voor vijf jaar waarin deze organisaties kennis en ervaring delen ten aanzien van actuele leiderschapsvraagstukken.’

Effecten voor burgers
Een belangrijke vraag die leeft is hoe wendbaar overheidsorganisaties moeten zijn. Zij opereren op basis van regels die zijn afgesproken. Maar in crisissituaties is het juist van belang dat de organisatie door alle lagen heen wendbaar is en voor snelle oplossingen kan zorgen.

Een andere belangrijke onderzoeksvraag is de samenwerking tussen overheidsorganisaties. Kuipers noemt als voorbeeld een complex vraagstuk als schuldenproblematiek bij mensen met een verslaving. 'Hoe kunnen verschillende organisaties in dit soort situaties het beste samenwerken, wat betekent dat voor leiderschap en wat zijn de effecten voor de burgers?'

Simon Sibma, Voorzitter Raad van Bestuur Sociale Verzekeringsbank: 'Een betrouwbare overheid met zichtbare maatschappelijke meerwaarde voor burgers vraagt om ander publiek leiderschap.'

Samenwerkende partijen
De partners zijn het Leiden Leadership Centre van de Universiteit Leiden, het ministerie van Justitie en Veiligheid met de Dienst Justitiele Inrichting (DJI) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Sociale Verzekeringsbank, de Nationale Politie, de Algemene Bestuursdienst (ABD) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Gemeente Den Haag en de Gemeente Leiden. Mogelijk wordt het partnerschap nog verder uitgebreid.

Fotocredits: Arash Nikkhah van Studio Arash

 

Deel deze release