Amstelveen,
08
september
2017
|
11:56
Europe/Amsterdam

Taalambassadeurs inspireren SVB

Week van de alfabetisering

Han Sinke (links) met taalambassadeur Dicky GingnagelHet is deze week de Week van de Alfabetisering. Een goed moment om stil te staan bij het feit dat zo’n 2,5 miljoen volwassenen in ons land moeite hebben met lezen en schrijven. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is er voor iedereen. Het is daarom belangrijk dat alle klanten bijvoorbeeld de teksten op de website begrijpen. Taalambassadeurs geven de SVB-medewerkers daarbij inzicht.

Medewerker Han Sinke van afdeling Ontwikkeling & Vernieuwing bij de SVB is nauw betrokken bij de ontwikkelingen voor laaggeletterden in de organisatie. Sinke: ,,In 2018 wordt onze vernieuwde website gelanceerd. De teksten over onze regelingen worden daarvoor in makkelijkere woorden herschreven. In de nieuwe website wordt ook de huidige makkelijke website svbabc.nl geïntegreerd. Evenals het onderdeel ‘Steffie’: een virtuele dame die teksten voorleest en uitleg geeft. Bijvoorbeeld over de aanvraag van een DigiD. Ook wordt er uitleg gegeven over het invullen van formulieren.’’

Met behulp van klantpanels maakt de SVB ook haar klantbrieven eenvoudiger. ,,Bijvoorbeeld de brief voor het aanvragen van AOW. Die brief bevat nu grotere letters, minder tekst en ondersteunende afbeeldingen. In 2016 won de SVB met deze brief de tweede prijs bij een nationale schrijfwedstrijd. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle klantbrieven makkelijker worden gemaakt voor de klant.’’

Ook komen er op uitnodiging regelmatig taalambassadeurs van Stichting Lezen & Schrijven langs bij de SVB. Zij waren vroeger laaggeletterd en vertellen aan medewerkers waar ze destijds tegen aanliepen. ,,Het zorgt voor bewustwording bij medewerkers’’, vertelt Sinke daarover. ,,Ze begrijpen ineens waarom sommige klanten een envelop nooit openen en leren daar adequaat op in te spelen.’’