Amstelveen,
28
april
2017
|
11:00
Europe/Amsterdam

SVB zet in op data science voor betere dienstverlening

De Sociale Verzekeringsbank heeft concrete resultaten bereikt met data science zoals ‘Customer Journey Mining’. Dit is de online route die de klant neemt bij het aanvragen of wijzigen van bijvoorbeeld Kinderbijslag. Door te kijken naar deze geanonimiseerde gegevens krijgt de SVB helder inzicht waar de digitale dienstverlening beter kan. Dit wordt ook wel data science[1] genoemd.

Met behulp van data science zoals Customer Journey Mining haalt de SVB belangrijke klantinformatie uit grote databestanden. In een artikel in PensioenPro[2] wordt de SVB dan ook genoemd als voorbeeld voor andere bedrijven. Marike Knoef (universitair hoofddocent aan Universiteit Leiden en onderzoeker van Netspar) legt in het artikel de voordelen van data science uit. Zo kan het helpen bedrijfsprocessen te verbeteren. Knoef vertelt over hoe de SVB hier voordeel uit haalt:

‘Die konden zien dat ouders die het rekeningnummer voor kinderbijslag online wilden aanpassen steeds bij een bepaalde vraag vast liepen en gingen bellen. Met die kennis is het aanvraagtraject verbeterd. Gevolg is dat minder mensen afhaken bij de online procedure.’

Aanleiding voor het artikel in PensioenPro is dat Netspar[3] net als de SVB verder onderzoek gaat doen naar Big Data[4] en data science. De SVB werkt nauw met Netspar samen op het gebied van onderzoek naar pensioenen. In de toekomst wil de SVB met behulp van data science meer maatwerk bieden aan haar klanten.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Data Science is het analyseren en interpreteren van grote hoeveelheden data met als doel er waardevolle informatie uit te halen.
[2] Pensioen Pro is een vakblad voor professionals in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector.
[3] Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) is een denktank en kennisnetwerk tussen beleidsmakers, academici en de pensioen- en verzekeringspraktijk. Netspar doet veel onderzoek naar pensioenen.
[4] Bij Big Data gaat het om één of meer datasets die te groot zijn om met de gebruikelijke databasemanagementsystemen te onderhouden. Big Data wordt ook wel Data Analytics genoemd. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, neemt namelijk tegenwoordig alsmaar toe.