Amstelveen,
14
september
2017
|
16:16
Europe/Amsterdam

SVB winnaar RBB Award

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft vandaag de RBB Award 2017 in ontvangst genomen. Deze award wordt jaarlijks toegekend door de Rijksbrede Benchmarkgroep (RBB Groep) aan het meest actuele en originele project binnen een dienstverlenende organisatie in de publieke sector. Met het concept Garage de Bedoeling is de SVB door de jury verkozen tot winnaar.

Garage de Bedoeling is een platform voor en door medewerkers van de SVB om uitvoeringsdilemma’s te bespreken. Het gaat hierbij om situaties waarbij de regels de bedoeling van de wet in de weg staan. “Gezamenlijk gaan we in gesprek over casuïstiek waarin letterlijke toepassing van de regel haaks lijkt te staan op de geest van de wet- en regelgeving”, aldus Maarten Schurink, voorzitter van de SVB. “We bespreken concrete oplossingen en gaan daarna aan de slag hiermee. Veel van onze taken gebeuren in ketenverband, en dus werkt Garage De Bedoeling ook over de grenzen van de SVB heen. Ik ben blij dat de RBB deze praktijk zo waardeert.”

Maatschappelijk effect

Het platform is onderdeel van een bredere beweging binnen de SVB, om te werken aan de Bedoeling. Deze beweging nodigt SVB medewerkers uit om het maatschappelijk effect van de SVB te vergroten. Met organisaties zoals het UWV en CAK en gemeenten werkt de SVB daarom al veel samen. Daardoor worden klanten sneller en waar nodig meer op maat geholpen. De SVB wil deze samenwerking met meer organisaties aangaan om zo haar maatschappelijk effect te vergroten. Bijvoorbeeld met pilots op het gebied van schuldenproblematiek.

Rijksbrede Benchmarkgroep

Bij de RBB Groep zijn 36 dienstverlenende organisaties in de publieke sector aangesloten. De RBB Groep is een netwerkorganisatie waar kennis en inzichten zo veel mogelijk worden gedeeld. De partners van de RBB Groep streven naar continue verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger. Hierbij wordt vooral ingezet op onderzoek, samen meer bereiken en verbinden. De SVB won in 2011 de RBB Award al eens met het project Integrale Serviceteams.