Amstelveen,
28
september
2017
|
08:25
Europe/Amsterdam

SVB wijst mensen in buitenland op 'vergeten AOW'

Niet alle mensen die naar het buitenland vertrekken, denken eraan om hun AOW-pensioen aan te vragen als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat hen daarom hierop attenderen via buitenlandse media.

Bas van Delden, directeur bij de SVB: 'Het is belangrijk dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. Binnen Nederland is het regelen van een AOW-pensioen een soepel proces, want dan ontvangen mensen een aanvraag op hun deurmat. Als mensen naar het buitenland zijn verhuisd, kunnen wij hen niet meer goed bereiken omdat hun actuele adresgegevens vaak niet bij ons bekend zijn. Vandaar dat we deze groep mensen via de buitenlandse media gaan vragen om contact met ons op te nemen zodat ze kunnen nagaan of ze recht hebben op een AOW-pensioen.'

Zelf aanvragen

Om een AOW-pensioen te ontvangen, moet de burger zelf een aanvraag indienen bij de SVB. Zonder deze aanvraag kan de SVB de uitbetaling van het AOW-pensioen niet in gang zetten. In Nederland ontvangt iedereen hierover een brief met het verzoek om de aanvraag in te dienen. Is iemand naar het buitenland verhuisd, dan moet hij of zij zelf in de gaten houden of recht op AOW-pensioen is opgebouwd. De SVB kan hen niet aanschrijven omdat actuele adresgegevens meestal ontbreken.

Veranderingen in wetgeving

Met de actie hoopt de SVB ook mensen te bereiken die nog geen recht hebben op een AOW-pensioen. Van Delden: 'De wetgeving is veranderd. Lang niet iedereen weet dat het recht op AOW nu later ingaat dan een aantal jaren geleden. Dus naast het feit dat we mensen willen attenderen op een eventueel vergeten pensioen, willen we ook laten weten dat de pensioenleeftijd in Nederland is veranderd. Zo komen mensen niet voor verrassingen te staan als ze 65 jaar worden en desondanks nog geen recht hebben op AOW.'