Amstelveen,
07
december
2018
|
11:41
Europe/Amsterdam

SVB voldoet aan haar wettelijke verplichting bij uitvoeren salarisadministratie PGB-houders

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert een publieke en wettelijke taak uit door gratis de salarisadministratie te doen voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb-houders). Mensen met een persoonsgebonden budget zijn bijvoorbeeld langdurig zieken, gehandicapten of ouderen. De SVB betaalt de rekeningen van zorgverleners die door de pgb-houder worden ingehuurd. Zij hebben zelf regie op de zorgverlening.

Handhavingsverzoek afwezen
Deze publieke en wettelijke taak valt daarmee dan ook niet onder de Wet Markt & Overheid. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wederom vastgesteld nadat zij een klacht kregen van de organisatie Verloning B.V. Verloning B.V. biedt salarisadministratiediensten aan. Het bedrijf vindt dat de SVB de Wet Markt en Overheid overtreedt, omdat de SVB gratis salarisadministratiediensten aan pgb-houders aanbiedt. Verloning vindt dat de SVB oneerlijk concurreert door haar diensten gratis aan te bieden aan de pgb-houders. De ACM heeft dit handhavingsverzoek van Verloning afgewezen. De SVB hoeft geen kostendekkende tarieven te rekenen voor haar salarisadministratiediensten voor mensen met een persoonsgebonden budget. De pgb-regeling is onderdeel van het Nederlandse zorgstelsel. De Rijksoverheid heeft het financieel beheer van het pgb aan de SVB opgedragen. Zo zorgt de overheid ervoor dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief goede en passende zorg. Ook wordt fraude met pgb-gelden op deze manier voorkomen.

Eerlijke concurrentie door overheden
Voor overheden gelden speciale regels wanneer zij commerciële activiteiten ontplooien. Deze regels staan in de Wet Markt en Overheid en zorgen ervoor dat de overheid niet oneerlijk concurreert met bedrijven. De ACM houdt toezicht op deze regels.