Amstelveen,
04
juli
2017
|
07:53
Europe/Amsterdam

SVB verkort jaarverslag 2016 nu te downloaden

De Sociale Verzekeringsbank heeft het verkorte jaarverslag 2016 gepubliceerd. Dit jaarverslag is geschreven voor iedereen die meer wil weten over de SVB en is een verkorte weergave van het officiële Suwi-jaarverslag 2016.

In het verkorte jaarverslag is te lezen hoe de SVB in 2016 veel heeft geïnvesteerd in de samenwerking met ketenpartners. Bijvoorbeeld op het gebied van de schuldenproblematiek onder burgers, waarbij de SVB een bijdrage wil leveren om deze problemen op te lossen. Ook de diverse initiatieven die zijn genomen om de dienstverlening aan burgers verder te verbeteren, zijn terug te vinden in deze editie van het jaarverslag.

Naast het verkorte jaarverslag 2016 is ook veel actuele achtergrondinformatie over sociale zekerheid te vinden op de Kennisbank van de SVB.