Amstelveen,
10
september
2018
|
13:02
Europe/Amsterdam

SVB tekent Amsterdams Taalakkoord

Van de Amsterdamse beroepsbevolking zijn ongeveer 150.000 mensen laaggeletterd. Dit betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daarnaast hebben ze onvoldoende digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid kan grote impact op iemands leven hebben, zowel privé als op het werk. Dat moet anders, vindt de gemeente Amsterdam. Daarom is op 29 januari 2018 het Amsterdams Taalakkoord getekend door de gemeente en bedrijven en uitvoeringsorganisaties uit de regio Groot Amsterdam. Vrijdag 7 september sloten nog 22 organisaties en werkgevers, waaronder de SVB, zich aan bij het Amsterdams Taalakkoord.

Het Amsterdams Taalakkoord
Het convenant is een initiatief van de gemeente en richt zich op het terugdringen van laaggeletterdheid onder Amsterdammers. Want om écht effect te bereiken, is het belangrijk dat alle partijen die met laaggeletterden te maken hebben, samenwerken. Voor sommige organisaties ligt de nadruk op het terugdringen van laaggeletterdheid onder de eigen medewerkers, terwijl andere organisaties juist meer te maken hebben met laaggeletterde klanten of patiënten.

De SVB en het Taalakkoord
Laaggeletterdheid staat bij de SVB al langer hoog op de agenda, voor al haar klanten. Al meerdere jaren bestaat de website www.svbabc.nl waarop informatie begrijpelijk wordt uitgelegd maar ook de website svb.nl wordt momenteel volledig toegankelijk gemaakt voor laaggeletterden. In schriftelijke communicatie wordt steeds meer gebruik gemaakt van visuals en in pilots wordt gewerkt aan persoonlijke dienstverlening, in samenwerking met andere partijen. De SVB zal deze ervaringen gebruiken om andere partijen te helpen.

Theo Bolhuis, manager Online Dienstverlening en Klantproducten die het convenant namens de SVB ondertekende:

‘Onze dienstverlening moet begrijpelijk zijn, ook voor mensen die minder goed kunnen lezen en schrijven - en dat zijn er heel wat in Nederland. Het Amsterdams Taalakkoord is een mooie manier om onze kennis te kunnen delen in de regio Amsterdam, maar ook om te leren van de ervaringen van anderen.’

Het ondertekenen van het akkoord vond plaats op de laatste dag van de Week van de Alfabetisering. Tijdens deze week organiseerde de Stichting Lezen & Schrijven verschillende activiteiten om laaggeletterdheid op de kaart te zetten.