Amstelveen,
02
november
2016
|
19:30
Europe/Amsterdam

SVB start met handhaving PGB

Samenvatting

Op 1 november eindigt de coulanceperiode PGB. Vanaf dat moment start de handhaving. Declaraties van zorgverleners worden vanaf dat moment alleen nog uitbetaald als ze voldoen aan alle formele regels. Deze regels gelden al sinds 1 augustus voor zorgovereenkomsten die door budgethouders worden ingediend.

Met handhaving wordt een belangrijke stap gezet in de rechtmatigheid van Trekkingsrecht PGB. Een solide uitvoering van Trekkingsrecht PGB vereist dat zorgovereenkomsten en declaraties voldoen aan de eisen van de wet- en regelgeving. Rechtmatigheid wordt zo gegarandeerd en dit is belangrijk omdat het zekerheid biedt aan de budgethouder (het klopt allemaal) en het de fraudebestendigheid vergroot.

Gewenningsperiode
September en oktober hebben in het teken gestaan van de gewenningsperiode handhaving. Door de SVB is gedurende die periode steeds contact opgenomen met budgethouders als een declaratie nog niet aan alle formele eisen voldeed. Zowel telefonisch als schriftelijk werd door de SVB toegelicht welke informatie bijvoorbeeld ontbrak. De declaraties werden vervolgens wel uitbetaald. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat het aantal declaraties dat nog niet helemaal voldeed aan de formele eisen, fors is afgenomen. Ook is er veel informatie gegeven aan zorgverleners en verstrekkers, zodat ook zij goed geïnformeerd werden over de start van de handhaving per 1 november.

Tijdige betalingen
Het is belangrijk dat de snelheid van uitbetalen van declaraties op hetzelfde niveau blijft als dat van de afgelopen maanden. Gemiddeld werd 99% van de correct ingediende declaraties binnen tien werkdagen uitbetaald. Daarom gaat de SVB ook na 1 november door met het telefonisch en schriftelijk contact opnemen met budgethouders, zodat de declaraties van zorgverleners snel kunnen worden uitbetaald.