Amstelveen,
18
januari
2016
|
20:30
Europe/Amsterdam

SVB start met betalingen regeling ‘Backpay’

De Sociale Verzekeringsbank is deze maand gestart met de uitbetaling van regeling ‘Backpay’. Op 7 december jl. informeerde de staatssecretaris van Volksgezondheid de Tweede Kamer middels een brief over de regeling. De regeling is bestemd voor ambtenaren en militairen die gedurende de Japanse bezetting van het voormalig Nederlands Indië, tussen 1942 tot 1945, in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement en op de peildatum nog in leven zijn, als genoegdoening voor niet betaalde salarissen (backpay).

 

Overeengekomen is dat belanghebbenden een netto bedrag van 25.000 euro zal worden toegekend. Als peildatum voor het vaststellen van de groep rechthebbenden is gekozen voor 15 augustus 2015, precies 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. De SVB is aangewezen als uitvoerder van deze regeling. In overleg met het Indisch Platform worden de meeste belanghebbenden vanaf deze maand betaald. 

Boilerplate

Over de Sociale Verzekeringsbank

De SVB is de oudste uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland. Vroeg of laat krijgt iedereen met de SVB te maken. Bijvoorbeeld voor het AOW-pensioen, de nabestaandenuitkering Anw, de kinderbijslag of bij vertrek naar het buitenland. Daarom beschouwen wij iedereen met een relatie met de Nederlandse overheid, 18 miljoen mensen, als onze klant. Jaarlijks keert de SVB ruim 40 miljard euro uit aan meer dan 5 miljoen mensen. Meer informatie op www.svb.nl.