Amstelveen,
31
mei
2017
|
09:59
Europe/Amsterdam

SVB publiceert Kennisbank met jaarcijfers 2016

Samenvatting

De vernieuwde Kennisbank van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staat online. Dit digitale kennisplatform bevat alle verantwoordingsinformatie van de SVB en vormt daarmee ook het online jaarverslag 2016.

Op het platform staan alle feiten en cijfers van de diverse regelingen vermeld, dienstverlening en de (uitvoerings)kosten. Er staat bijvoorbeeld te lezen dat in 2016 zo’n 5,5 miljoen burgers via de SVB uitkeringen op het gebied van sociale zekerheid ontvingen. De gepresenteerde informatie is afkomstig uit het SUWI-jaarverslag dat op 24 mei is aangeboden aan de Tweede Kamer. De website is bedoeld als informatiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in de regelingen van de SVB.

Personages

De dienstverlening van de SVB is zichtbaar gemaakt aan de hand van vier verschillende personages. Wat maken zij mee, waar lopen zij tegenaan en wat kan de SVB op dat moment voor hen doen? De thema's die zo aan bod komen zijn:

  • kinderbijslag en online dienstverlening

  • het AOW pensioen en de makkelijke site van de SVB (svbabc.nl)

  • dienstverlening internationaal

  • het persoonsgebonden budget

SVB deelt haar kennis

De SVB stuurt personen en organisaties met wie zij samenwerkt een bericht over de nieuwe Kennisbank. En, in navolging van het SUWI-jaarverslag ontvangen alle gemeenten binnenkort een verkorte versie van het verslag. De SVB werkt nauw samen met de gemeenten voor bijvoorbeeld de uitvoering van regelingen als de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) en het persoonsgebonden budget (PGB).

Lees meer op svbkennisplatform.nl