Amstelveen,
01
november
2019
|
12:54
Europe/Amsterdam

SVB, Pensioenfederatie en Nibud ontwikkelen eenvoudige checklist bij overlijden

www.geldwijzernabestaanden.nl

SVB, Pensioenfederatie en Nibud ontwikkelen eenvoudige checklist bij overlijden
Het inkomen van samenwonenden en gehuwden kan fors dalen als een van beiden overlijdt. Zeker als er geen nabestaandenpensioen is. De Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Nibud en de Pensioenfederatie lanceren daarom geldwijzernabestaanden.nl. Een website die een overzicht biedt van de financiële regelingen na overlijden. Zo willen we het voor burgers makkelijker maken om snel uit te zoeken wat de financiële gevolgen zijn van een overlijden voor een nabestaande.

Samenwerking ten dienste van de burger
De SVB vindt het belangrijk dat iedereen krijgt waar ze recht op hebben. Daarmee draagt de SVB bij aan de eigen regie en bestaanszekerheid van de burger. Eén van de manieren om dit te bewerkstelligen is door samenwerking te zoeken met organisaties binnen éèn buiten de keten waarin de SVB actief is.

Nabestaandenuitkering van de SVB
De SVB verzorgt en betaalt de nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Zo hebben nabestaanden een basisinkomen. Onder meer weduwen of weduwnaars met kinderen tot 18 jaar komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een nabestaandenuitkering. Voor meer informatie over de Anw klikt u hier.

Deel deze release