Amstelveen,
16
mei
2017
|
17:51
Europe/Amsterdam

SVB informeert mantelzorgers in gemeente Dongen over PGB

Betere dienstverlening door samen te werken

De gemeente Dongen, Werkgroep Mantelzorg van ContourdeTwern Dongen en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) houden woensdagavond 17 mei een voorlichtingsbijeenkomst voor mantelzorgers. Het thema van de avond is het persoonsgebonden budget (PGB).

Medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank vertellen deze avond op uitnodiging van de gemeente alles over het PGB. Dit budget is bedoeld voor mensen met een aandoening of beperking die zorg en ondersteuning nodig hebben. Deze mensen kunnen met het PGB zelf zorg inkopen. De SVB gaat uitgebreid in op de volgende vragen: Wat is het PGB? Wat is het verschil met Zorg in Natura? Wie komt ervoor in aanmerking? Welke soorten PGB zijn er? Waar kan een PGB worden aangevraagd? Hoe verloopt de aanvraagprocedure? Wat is een persoonlijk plan? En wat is de rol en de taak van de SVB?

Daarnaast vertelt gemeente Dongen alles over haar rol bij het aanvragen van een PGB. Onderwerpen die zij bespreekt zijn het ‘keukentafelgesprek’, de indicatie en tarieven. Tijdens de avond is er ruimte genoeg voor het beantwoorden van vragen van de mantelzorgers en andere aanwezigen. De bijeenkomst vindt plaats in de Heeren van Dongen in gemeente Dongen.

De SVB vindt het belangrijk om veel samen te werken met bijvoorbeeld gemeenten en andere overheidsinstanties. Door de verschillende samenwerkingsverbanden zorgt de SVB ervoor dat haar klanten zo efficiënt en passend mogelijk worden geholpen.