Amstelveen,
01
augustus
2016
|
10:42
Europe/Amsterdam

SVB hervat controles PGB

Vanaf vandaag, 1 augustus, gaat de SVB alle zorgovereenkomsten voor persoonsgebonden budgetten (pgb) op volledigheid en juistheid controleren. Vanaf 1 september hervat de SVB ook de controles op de declaraties voor pgb.

Afspraken over controles

Over het hervatten van de controles zijn met alle pgb-ketenpartners de volgende afspraken gemaakt:

  • Voor de controles van de zorgovereenkomsten is geen gewenningsperiode afgesproken. Omdat (wijzigingen in) zorgovereenkomsten over het algemeen verder van te voren en meer verspreid over het jaar worden ingediend, is hier voldoende tijd om eventuele onvolkomenheden te herstellen.
  • Voor de controles op de declaraties geldt een gewenningsperiode van 1 maand. In september blijft de SVB declaraties die (nog) niet volledig zijn nog wel verwerken en uitbetalen, maar zal de budgethouder zowel schriftelijk als telefonisch worden gewezen op de ontbrekende gegevens.

Informatie aan budgethouders en zorgverleners

Budgethouders en zorgverleners worden door de SVB op de volgende manieren geïnformeerd:

  • In de nieuwsbrief die eind juli werd verstuurd.

  • Wanneer er gegevens ontbreken of niet kloppen, neemt de SVB contact op met de budgethouder om de eisen nogmaals onder de aandacht te brengen.

  • Wanneer er toch nog onvolkomenheden voorkomen, dan blijft de SVB de budgethouder hierover per brief informeren.

  • Waar dat nodig is, blijft de SVB telefonisch contact met de budgethouder opnemen.

Waarom worden de controles hervat?

Een solide pgb vereist dat de zorgovereenkomsten en de declaraties voldoen aan de eisen die de wet- en regelgeving hieraan stelt. Om iedereen op tijd te kunnen uitbetalen, heeft de SVB begin 2015 op verzoek van het ministerie van VWS een deel van de controles opgeschort. De SVB heeft voor het tijdig kunnen uitbetalen regelmatig ontbrekende gegevens telefonisch bij de budgethouder opgevraagd of zich gebaseerd op andere, bij de SVB beschikbare gegevens.