Amstelveen,
23
september
2019
|
14:59
Europe/Amsterdam

SVB benadert ‘slapende’ AOW’ers met succes

Bij de SVB zorgen we er voor dat burgers krijgen waar zij recht op hebben. Zo dragen wij bij aan de bestaanszekerheid en het vergroten van de eigen regie van de burger.

Sommige burgers vragen echter geen AOW aan. Bijvoorbeeld omdat zij moeite hebben met lezen of schrijven of de (digitale) weg niet weten te vinden. Wanneer burgers geen gebruik maken van regelingen waar zij wel recht op hebben, is de kans op het oplopen van schulden groter. De SVB heeft hierop actie ondernomen.

SVB zoekt contact
Recent heeft de SVB uitgezocht welke burgers in Nederland mogelijk recht hebben op AOW, maar die nog niet hadden aangevraagd. Eerst keken we of van deze burgers een actueel adres in Nederland bekend was. Vervolgens hebben we op verschillende manieren contact gezocht. Denk hierbij aan laagdrempelige manieren zoals telefonisch contact of een persoonlijk kaartje, maar indien nodig gingen we ook op huisbezoek. In totaal heeft de SVB 1655 personen benaderd en aan 1053 personen een AOW kunnen toekennen. Van 545 personen is vastgesteld dat ze afzien van AOW, hier geen recht op hebben of niet bereikbaar zijn in Nederland. 77 dossiers zijn nog in onderzoek.

Doel van deze actie
Deze actie is een voorbeeld van een proactieve manier van optreden van de overheid om mogelijke schuldenproblemen te voorkomen bij klanten. Hierdoor hebben we er niet alleen voor gezorgd dat meer burgers krijgen waar zij recht op hebben, maar ook dragen wij op deze wijze actief bij aan het gericht terugdringen van schulden. Zo krijgt de burger weer meer eigen regie.