Amstelveen,
24
december
2015
|
09:47
Europe/Amsterdam

Suggesties tv-programma Zembla onjuist

Op 2 september jongstleden besteedde het tv-programma Zembla aandacht aan het Multi-Regelingen-Systeem (MRS) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In die uitzending werd gesuggereerd dat er sprake was van belangenverstrengeling tussen de door de SVB ingehuurde externe programmadirecteur Joop Groen, de SVB programmadirecteur Ron Roozeboom en de leverancier van het systeem Capgemini. Forensisch onderzoek door onafhankelijk onderzoeksbureau Integis heeft aangetoond dat deze suggesties onjuist zijn en dat er geen aanwijzingen zijn gevonden voor mogelijke belangenverstrengeling.

Noot voor de redactie:

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Wendy Eelsing, woordvoerder Sociale Verzekeringsbank. Bereikbaar via: 06-31749303