Amstelveen,
31
januari
2018
|
15:59
Europe/Amsterdam

Succesvolle pilot voor Anw-klanten

De pilot ‘van Anw naar werk’, die de Sociale Verzekeringsbank samen met de gemeente Oss uitvoerde, is woensdag 31 januari succesvol afgesloten. Dat gebeurde in Oss, waar Bas van Delden (directeur Sociale Verzekeringen bij de SVB) het rapport overhandigde aan wethouder Kees van Geffen van de gemeente Oss. Ook verschillende deelnemers aan de pilot en Arjan Dikmans, directeur Stelsel en Volksverzekeringen van het ministerie van SZW, waren bij de overhandiging aanwezig.

Waarom deze pilot?

De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner of voor wezen. Wie na het overlijden van een partner achterblijft met kinderen onder de 18 en onvoldoende eigen inkomen heeft, kan aanspraak maken op de Anw. De SVB keert de Anw uit.

De Anw-uitkering is een tijdelijke regeling. Voor de meeste mensen betekent dit dat de uitkering stopt als hun jongste kind 18 jaar wordt. In de praktijk blijkt dat mensen na het stopzetten van de Anw regelmatig aanspraak moeten maken op de bijstand. Dat kan zorgen voor een behoorlijke daling van het inkomen. Met deze kleinschalige pilot hebben de gemeente Oss en de Sociale Verzekeringsbank onderzocht of zij meer kunnen betekenen voor burgers in zo’n situatie.

Van Anw naar werk

Het doel van de pilot ‘Van Anw naar werk’ was om mensen met een Anw-uitkering te helpen bij het vinden van een baan.

Bas van Delden, directeur Sociale Verzekeringen bij de SVB: “Op dit moment worden mensen met een Anw-uitkering twee jaar voordat hun jongste kind 18 wordt, door ons benaderd. Voor sommigen is dit pas járen nadat zij recht hebben gekregen op Anw, dan kan het ontzettend moeilijk zijn om terug te keren op de arbeidsmarkt. Deze pilot heeft laten zien dat het de moeite waard is om eerder met elkaar in gesprek te gaan. Dat doen we met z’n drieën; met degene die Anw ontvangt, de gemeente en de SVB. Wij kunnen inzicht geven in iemands financiële situatie na het wegvallen van de Anw, de gemeente kan helpen met het zetten van stappen op de arbeidsmarkt. Zo proberen we mensen de regie op hun eigen arbeidsleven te geven en financiële problemen in de toekomst te voorkomen.”

De kleinschalige pilot is inmiddels succesvol afgesloten. Een aantal deelnemers is inmiddels gericht aan het solliciteren en een deelnemer is al voor langere tijd via een uitzendbureau aan het werk. Alle deelnemers waren tevreden met begeleiding die zij ontvingen. SVB en gemeente Oss hebben daarom besloten om deze dienstverlening te blijven aanbieden aan inwoners met een Anw-uitkering.

Wethouder Van Geffen: ‘We zien dat meer samenwerking helpt om onze dienstverlening aan inwoners te verbeteren. In deze pilot helpen SVB en gemeente Oss samen mensen met een Anw-uitkering om nu al te bekijken hoe zij zich ook na het aflopen van de uitkering kunnen redden.’De Sociale Verzekeringsbank onderzoekt de komende tijd hoe zij met andere gemeenten ook aan de slag kunnen met zo’n gezamenlijke aanpak.

Je kunt het rapport rechtsbovenin downloaden.