Amstelveen,
04
april
2017
|
17:02
Europe/Amsterdam

Standaardformulieren PGB

Iedere burger met een persoonsgebonden budget kan bij de SVB declaraties van zijn of haar zorgverlener indienen. Om de declaraties te kunnen uitbetalen moet er bij de SVB een zorgovereenkomst geregistreerd zijn, met daarin de afspraken die zijn gemaakt tussen de burger en de zorgverlener. Op basis van deze afspraken kan de SVB de declaraties vergoeden aan de zorgverlener.

Eenvoudig downloaden
Vanaf 1 april moeten burgers de standaardformulieren gebruiken voor hun zorgovereenkomst(en) en wijzigingsformulieren. De inhoud van deze formulieren zijn vastgesteld door de verschillende partijen die betrokken zijn bij de persoonsgebonden budgetten, zoals gemeenten, zorgkantoren en de SVB. De standaardformulieren zijn speciaal ontwikkeld en kunnen eenvoudig worden gedownload op de website van de SVB.

Pas ná 1 april
Het verplicht gebruik van standaardformulieren geldt alleen voor zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren die ná 1 april 2017 worden afgesloten. Bestaande zorgovereenkomsten blijven gewoon geldig.
De Sociale Verzekeringsbank heeft de standaardformulieren ontwikkeld in opdracht van de Ketenregisseur. De ontwikkeling is in nauwe samenspraak met onder andere Per Saldo, zorginstellingen en verschillende ketenpartijen gedaan.

Meer informatie over het gebruik van standaardformulieren is hier te vinden.