Amstelveen,
29
augustus
2018
|
09:14
Europe/Amsterdam

Staatssecretaris Paul Blokhuis bezoekt afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

Op 27 augustus 2018 bracht VWS-staatssecretaris, Paul Blokhuis een werkbezoek aan de SVB-Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen(V&O) van de Sociale Verzekeringsbank in Leiden. De staatssecretaris liet zich goed informeren en was enthousiast over de aanpak in de dienstverlening van de SVB-Afdeling V&O: “Wat jullie hier doen is op een persoonlijke wijze echt aandacht schenken aan jullie cliënten!”

Dienstverlening aan een bijzondere doelgroep

Namens de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) schetste voorzitter Dineke Mulock Houwer de taken sinds de overgang naar de SVB in 2011. Ze benadrukte hierbij dat het uitgangspunt altijd is geweest om de verschillende doelgroepen allemaal zo goed mogelijk te bedienen. Zij gaf aan dat de cliënten zeer tevreden zijn over de dienstverlening van deze afdeling, wat ook uit de meest recente klanttevredenheidsmeting door een onafhankelijk onderzoeksbureau is gebleken.

Voorzitter van de V&O-Cliëntenraad, Ria Boxtart, bevestigde dit en benadrukte dat maatwerk en zorg voor de cliënten ook in de toekomst voorop moeten blijven staan, omdat deze unieke doelgroep een eigen problematiek kent. Op oudere leeftijd komt het oorlogsverleden veelal naar boven en kunnen onze cliënten nog meer in een isolement raken.

Specialistisch maatwerk en grote betrokkenheid van medewerkers

De SVB was vertegenwoordigd door lid van de Raad van Bestuur Coen van de Louw, directeur dienstverlening Bas van Delden en V&O-manager Antoine Beljaars. Zij onderstreepten dat ook in de toekomst de dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen maatwerk zal blijven.

Bij een rondleiding over de afdeling gaf de staatssecretaris aan onder de indruk te zijn van de gespecialiseerde en betrokken V&O-medewerkers. Paul Blokhuis: ”Juist voor deze doelgroep is het van belang dat je wanneer het echt nodig is hen telefonisch te woord staat of op huisbezoek gaat om de cliënt echt goed te helpen.” Hij was enthousiast over de V&O-werkzaamheden en de intensieve samenwerking met de begeleidende instellingen en de sector voor oorlogsgetroffenen. Tenslotte benadrukte hij dat dit bezoek een waardevolle aanvulling was op zijn kennis van deze sector tot nu toe.


V.l.n.r: V&O-Cliëntenraadsvoorzitter Ria Boxtart, staatssecretaris Paul Blokhuis, PUR-voorzitter Dineke Mulock Houwer, persvoorlichter Emilie Westerouen van Meeteren. Foto: Ellen Lock