Feiten en cijfers

Hier is algemene informatie te vinden over de Sociale Verzekeringsbank.

Naast de meeste recente versie van het Publieksjaarverslag en de 'feiten en cijfers', is er ook informatie over de verschillende regelingen die de SVB uitvoert.

Meer informatie over onze regelingen is ook te vinden op onze homepage: svb.nl.