Amstelveen,
02
juni
2017
|
11:54
Europe/Amsterdam

Social return standaard in inkoopbeleid SVB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) focust zich sinds dit jaar op ‘social return’ bij haar inkoopbeleid. Daarom heeft de organisatie in haar inkoopbeleid vastgelegd dat leveranciers minstens 5% van de contractwaarde moeten besteden aan het bevorderen van arbeidsparticipatie. Sowieso als de contractwaarde hoger is dan 25.000 euro, maar ook bij kleinere bedragen wil de SVB social return graag integreren in haar inkoopbeleid.

Om haar leveranciers hierbij goed te begeleiden, heeft de SVB zich aangesloten bij het leernetwerk Buy Social. Met behulp van dit leernetwerk kan de SVB haar leveranciers goed informeren, inspireren en activeren over de mogelijkheden van sociaal inkopen. Ook andere organisaties en overheidsinstellingen, zoals gemeenten, maken gebruik van dit netwerk. Stefan van de Griendt, directeur Inkoop: "Wij vragen de leverancier een werkplek of een werkervaringsplaats te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt." Zo zorgt de SVB er samen met de leverancier voor dat deze mensen een kans krijgen op de arbeidsmarkt.

De mensen doen nieuwe werkervaring op om hopelijk in de toekomst door te stromen naar een nieuwe baan."Sommige leveranciers van de SVB lukte het niet om direct bij te dragen aan arbeidsparticipatie. In overleg heeft de SVB dan nog twee andere mogelijkheden om aan de 5%-verplichting te voldoen." Zo kunnen leveranciers producten inkopen bij sociaal ondernemers. Een derde en laatste variant is het bevorderen van sociale cohesie. Dit kan bijvoorbeeld door bij te dragen aan een maatschappelijk initiatief, zoals het geven van trainingen in een buurthuis.

Naast de grote aanbestedingsprojecten integreert de SVB social return ook zoveel mogelijk in haar kleine inkopen. Van De Griendt hoopt dat meer organisaties zullen volgen. "Op die manier creëren we een mooie beweging: het in gang zetten van veranderingen door middel van arbeidsparticipatie!"