Amstelveen,
26
maart
2019
|
09:00
Europe/Amsterdam

Schuldenproblematiek bij klanten

Uit onderzoek blijkt dat 37% van de Nederlandse huishoudens het afgelopen jaar met één of meerdere betalingsachterstanden te maken heeft gehad. Meestal zijn de betalingsachterstanden snel verholpen en is er verder niets aan de hand. Voor een kleinere groep mensen is dat niet het geval – zij hebben ernstige schulden. De overheid heeft veel aandacht voor financiële problemen van burgers.

Beslaglegging op AOW, Anw of AIO
De SVB is één van de eerste overheidsinstellingen die (dreigende) problematische schulden kan signaleren. Zo speelt de SVB een rol bij derdenbeslag (van bijvoorbeeld de Belastingdienst). Derdenbeslag betekent dat de SVB een deel van de uitkering inhoudt in opdracht van een andere partij. De SVB heeft hiervoor medewerkers opgeleid die pro-actief aan de slag gaan met het verkleinen of voorkomen van de gevolgen van schulden.

Preventie van schulden: hoe doen we dat?
Als de SVB beslag moet leggen op een uitkering, dan neemt een medewerker contact op met de klant. Zo kan samen worden gekeken of de klant weet dat er beslag wordt gelegd op een deel van de uitkering, en vooral: of dit een (financieel) probleem oplevert. Is dit inderdaad zo, dan wordt besproken of de burger hulp nodig heeft. Zo ja, dan wordt de gemeente waar de klant woont benaderd om de juiste hulpverlening in te schakelen. De SVB neemt ook contact met klanten:

  • Voordat we een aanmaning versturen;
  • Op het moment dat er een deurwaarderstraject gestart zou moeten worden, maar ook;
  • Als iemand geen gebruik maakt van het recht op AOW. Wij wijzen hen dan op het doen van een aanvraag voor AOW.

Op deze manier hoopt de SVB, in samenwerking met gemeenten, een bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen van financiële problemen bij burgers.