Amstelveen,
23
december
2019
|
10:38
Europe/Amsterdam

Schijnconstructie of premieplichtig?

De SVB onderzoekt steeds vaker.

De SVB gaat intensiever controleren op schijnconstructies waarbij ten onrechte sociale premies worden afgedragen in Nederland of het buitenland. Via deze controles zorgen we ervoor dat de premies op de juiste plek terechtkomen. Bij deze controles werken wij samen met onze ketenpartners.

Schijnconstructie
Bij een schijnconstructie doet de werkgever bijvoorbeeld alsof zijn personeel in dienst is bij een buitenlands bedrijf. Het gaat dan om personeel dat grensoverschrijdend werkt. Als buitenlands bedrijf hoeft hij dan hier minder premie af te dragen. Maar de werkopdrachten en de middelen geeft de werkgever vanuit Nederland. Hij is dan ook hier premieplichtig (vergelijk ECJ C-610/18 conclusie Advocaat-Generaal).

Onderzoeken met ketenpartners
Een werkgever laat met een A1-verklaring aan de SVB zien in welk land hij voor zijn werknemers premieplichtig is. Bij een vermoeden van een schijnconstructie voert de SVB een bedrijfsbezoek uit. Tijdens die inspecties onderzoekt de SVB of de papieren werkelijkheid ook de echte werkelijkheid is. De SVB kan deze bezoeken uitvoeren met haar ketenpartners, zoals de Belastingdienst. Onlangs is er bij een bedrijfsbezoek succesvol samengewerkt met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In de toekomst wil de SVB met meer ketenpartners deze onderzoeken uitvoeren.