Samenwerken in de keten

De SVB speelt in de keten de uitvoerende en ondersteunende rol

Het uitvoeren van het trekkingsrecht PGB is een samenwerking tussen verschillende instanties. Hieronder leest u welke instanties allemaal betrokken zijn en wat de rol van de SVB is in de PGB-keten.

Wat is de rol van de SVB in de samenwerking rondom PGB?

De SVB speelt in de keten de uitvoerende en ondersteunende rol. Budgethouders gaan in eerst instantie naar de gemeente, het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of hun zorgverzekeraar om een PGB aan te vragen. Is de aanvraag goedgekeurd, dan wordt het budget dat is toegekend bij de SVB beheerd voor de budgethouder. De SVB ontvangt dit budget van de gemeente of het zorgkantoor en betaalt uiteindelijk uit aan de zorgverlener.

Welke andere partijen zijn betrokken bij de PGB-regeling?

Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ)
Voor een PGB uit de Wet langdurige zorg (Wlz) is een indicatie nodig van het CIZ. Budgethouders vragen een indicatie aan bij het CIZ, waarna deze wordt doorgestuurd naar het regionale zorgkantoor.

Regionale zorgkantoren
Een PGB uit de Wlz wordt bij een zorgkantoor aangevraagd. Hiervoor heeft de budgethouder een indicatie nodig van het CIZ. Het zorgkantoor regelt de aanvraag van een budget, de hoogte van het budget en welke zorg er mag worden ingekocht.

Gemeente
Een PGB vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet wordt via de gemeente aangevraagd. De gemeente bekijkt wat voor hulp of zorg nodig is om bijvoorbeeld zelfstandig te kunnen blijven wonen. De gemeente regelt ook jeugdhulp voor kinderen onder de 18 jaar. Dit laatste wordt vergoed vanuit de Jeugdwet.

Centraal Administratie Kantoor (CAK)
Het CAK berekent de eigen bijdrage voor de Wlz en de Wmo.

Belastingdienst
De Belastingdienst heft de belasting en premies voor werknemersverzekeringen. De SVB zorgt hiervoor als budgethouders ervoor kiezen om de salarisadministratie door de SVB laten doen.

UWV
Bij UWV kan een zorgverlener mogelijk een uitkering krijgen bij zwangerschap, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. UWV beslist of de zorgverlener een uitkering krijgt.

Ook kunnen budgethouders en vertegenwoordigers als werkgever bij UWV terecht voor vragen over ontslag en het aanvragen van een ontslagvergunning.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS)
Het Ministerie van VWS is opdrachtgever voor het PGB. Het ministerie stelt de regels op en voert wetswijzigingen door rondom de PGB-regeling.