Amstelveen,
28
juni
2017
|
09:40
Europe/Amsterdam

Bureau Belgische Zaken versterkt banden op informatiemiddag

‘Samen zorgen wij ervoor dat de klant de juiste informatie krijgt’

Bureau Belgische Zaken (BBZ) organiseerde onlangs een informatiemiddag voor organisaties met wie zij intensief samenwerkt voor een goede dienstverlening aan klanten in het grensgebied tussen Nederland en België. BBZ is een onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Onder andere UWV, Belastingdienst Buitenland, advieskantoren en verschillende Belgische overheidsinstellingen waren aanwezig. De informatiemiddag werd als zeer waardevol ontvangen. ,,Want samen zorgen wij ervoor dat de klant op tijd de juiste informatie krijgt’’, aldus manager Kees Martens van BBZ.

De informatiedag was bedoeld om te netwerken en de relatie tussen BBZ met haar samenwerkingspartners verder te verstevigen. Martens legde de aanwezigen uit hoe BBZ als ‘tweedelijns’ backoffice intensief samenwerkt met ‘eerstelijns’ frontoffices van verschillende organisaties in het grensgebied tussen Nederland en België. Martens: ,,Deze samenwerking is de smeerolie om de grensinformatiestructuur soepel te laten werken.’’

Professor Rob Cornelissen van Universiteit Leuven gaf een verdiepende lezing over de Europese coördinatie van de sociale zekerheid. Factoren als Europese rechtspraak, nieuwe vormen van sociale zekerheid, en politieke ontwikkelingen (Brexit) zorgen ervoor dat het coördinatieproces continue in beweging blijft.

Tot slot focusten de SVB en de Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) op de Europese aanwijsregels over werken in meerdere landen. Hoe interpreteren beide organisaties deze regels? Wanneer kan, bij wijze van uitzondering, toch een andere wetgeving worden aangewezen? Door jaarlijks een informatie- en netwerkmiddag te organiseren, wil BBZ de samenwerking met en tussen (uitvoerings)organisaties in Nederland en België bevorderen.