Amstelveen,
01
juli
2019
|
09:03
Europe/Amsterdam

Rosanne Stotijn benoemd als CCO bij de Sociale Verzekeringsbank

Rosanne Stotijn start op 1 juli 2019 als Chief Change Officer (CCO) bij de Sociale Verzekeringsbank. De CCO is een nieuwe functie binnen de top van de SVB, gericht op de organisatiebrede vernieuwingsopgaven en innovatie.

Rosanne werkt sinds 2016 bij de SVB. Eerst als manager strategie en externe betrekkingen en vervolgens als programmamanager Organisatievernieuwing en bestuurssecretaris bij de Raad van Bestuur. Daarvoor was zij managing consultant bij adviesbureau Berenschot.

Zij studeerde Bestuurskunde en Politieke filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.

Rosanne Stotijn: “De SVB heeft een belangrijke taak in het werken aan de bestaanszekerheid en het vergroten van eigen regie van burgers. Ik ben gedreven om hier als Chief Change Officer een bijdrage aan te leveren. Ik geloof er namelijk in dat als onze publieke doelstellingen in lijn zijn met en ondersteund worden door hoe wij als organisatie werken en georganiseerd zijn, we als overheid nog beter worden in het creëren van publieke waarde.”