Amstelveen,
10
maart
2021
|
10:09
Europe/Amsterdam

Reuring café: kiem gelegd voor een Nederlands Groeipakket?

Blog van Simon Sibma, voorzitter Raad van Bestuur

Op dinsdag 9 maart was ik te gast namens de SVB bij het Reuring Café, waar werd gepraat over mogelijke hervormingen van het Nederlandse (kinder-)toeslagenstelsel en de inspiratie die het Vlaamse Groeipakket biedt. De avond heeft mij en mijn collega’s ook weer verder gebracht in het nadenken over ons stelsel van kindregelingen.

Allereerst het webinar van Leo van Loo, van het Vlaamse Agentschap Uitbetaling Groeipakket, over het Vlaamse stelsel en zijn rol als uitvoerder van het Groeipakket. Het Groeipakket is, in mijn woorden en met een Nederlandse bril, een soort geïntegreerde kindregeling, waarbij kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, kindgebondenbudget, dubbele kinderbijslag voor kinderen met een beperking, pleegvergoeding, wezenuitkering in één regeling samenkomen plus een schooltoeslag bij de start van een schooljaar. Automatisch toegekend, maandelijks uitgekeerd met een hoog niveau van persoonlijke dienstverlening op maat door de inzet van ongeveer 600 consulenten. Ook hanteren zij het principe; niet terugvorderen maar rechtzetten voor de toekomst (behalve bij fraude). Ze maken gebruik van een t-2 systematiek voor inkomensvaststelling met een “alarmbelprocedure” voor ouders in geval van wijzigingen. Leo sprak de wens uit meer gebruik te willen maken van loongegevens om meer actueel te werken.

De resultaten sinds de invoering in 2019 zijn prima. Er zijn relatief weinig rechtzettingen, klachten en bezwaren. Tevens is het niet gebruik drastisch teruggebracht onder groepen die wel werken maar het niet breed hebben. Dat laatste is ook belangrijk in Nederland in de strijd tegen kinderarmoede. Zelf vind ik de naam van het pakket veelzeggend, er is echt gekeken naar ouders en hun kinderen, hún vraag staat centraal. Het Groeipakket biedt aanknopingsmogelijkheden voor Nederland: de interactie met ouders op een eenvoudige manier vormgeven. De SVB draagt met een vereenvoudigingsagenda en met een propositie voor een eigentijdse kinderbijslag met een vaste voet en een inkomensafhankelijk deel, graag bij aan dat gesprek. Een geïntegreerde regeling door één uitvoerder. Dienstverlening op maat, is daarbij ons uitgangspunt.

Met de gastvrouw Loes Mulder, Nathalie van Berkel, Alex Brenninkmeijer en Menno Spaan heb ik onder leiding van Mark Frequin ook doorgepraat over het toeslagenstelsel en het voorsorteren op een formatie. Er zijn geen makkelijke oplossingen. De oproep van Alex aan de politiek vond ik passen in het tijdsgewricht van de WAU-agenda en het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties. Zijn oproep luidde: Politiek, geef richting aan in een nieuw regeerakkoord maar laat de uitwerking over aan vakmensen bij de uitvoering, aan gemeenten en maak een stelsel waar de burger centraal staat. Hij gaf ook aan dat ideeën voortkomend uit de uitvoering, de kans van slagen vergroot. Eensgezind waren we in onze waardering over ambtelijk vakmanschap. Dat vormde een mooie brug naar het onderwerp van een volgend café waar Diana Starmans aansluit.

Kortom, in het virtuele Reuring café hebben we een goed gesprek gevoerd over de toekomst van de kindregelingen. Gedreven door het belang van ouders en hun kinderen, niet alleen vanuit de urgentie om het toeslagenstelsel zo snel mogelijk te hervormen. Het Groeipakket biedt voor Nederland waardevolle aanknopingspunten. Ik vind dat we daarvan kunnen en moeten leren!

Simon Sibma

Voorzitter Raad van Bestuur SVB