Amstelveen,
16
november
2017
|
11:12
Europe/Amsterdam

René Paas treedt toe tot Raad van Advies

De heer René Paas neemt plaats in de Raad van Advies van de Sociale Verzekeringsbank. Hij vanaf 1 oktober toegetreden. Vorige maand werd al bekendgemaakt dat de heer Bernard Wientjes per 1 oktober voorzitter is geworden van de Raad van Advies en dat Sharon Gesthuizen als nieuw lid is toegetreden.

René Paas is sinds 18 april 2016 commissaris van de Koning in de provincie Groningen. Van 2005 tot 2009 was hij voorzitter van het CNV. Vanaf 1 september 2009 tot april 2016 was hij voorzitter van Divosa.

Maarten Schurink, voorzitter van de SVB over de toetreding van de heer Paas: “We heten René Paas van harte welkom in de Raad van Advies. De Raad van Advies is met de toetreding van René Paas en met de vorige maand aangekondigde nieuwe leden Sharon Gesthuizen en Bernard Wientjes weer op volle sterkte."

Over de Raad van Advies van de Sociale Verzekeringsbank

De Raad van Advies adviseert de Raad van Bestuur over besluitvorming bij strategische aangelegenheden voor de organisatie. De Raad van Advies kan zowel gevraagd als ongevraagd adviseren en fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Advies bestaat nu uit: Bernard Wientjes, Paul Boomkamp, Johan van der Werf, Sharon Gesthuizen en René Paas. De leden van de Raad van Advies worden benoemd door de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.