Amstelveen,
22
december
2015
|
19:19
Europe/Amsterdam

Reactie SVB uitzending Nieuwsuur

De redactie van het programma Nieuwsuur heeft gisteravond opnieuw uitgebreid aandacht besteed aan het Trekkingsrecht PGB. De SVB reageert hierbij op deze uitzending.

Eenzijdige berichtgeving

In de uitzending wordt een aantal beweringen gedaan die of niet juist zijn, dan wel nuancering behoeven. Zo wordt bij het intro al gemeld dat budgethouders het slachtoffer werden van het uitbetalingssysteem van de SVB. Dat is niet correct. Het feit dat zorgverleners niet correct of niet tijdig werden betaald werden is te wijten aan fouten die door alle partijen in de keten (naast de SVB ook de gemeentes, zorgkantoren, zorgverleners en budgethouders) gemaakt zijn. Het Trekkingsrecht PGB is een zeer complex systeem waarbij gemaakte fouten vaak pas aan het eind zichtbaar worden.

Betalingssysteem

De SVB werkt aan verbetering van het betalingssysteem. In overleg met het ministerie van VWS is echter besloten eerst te focussen op continuïteit van betalingen en verbeteringen van het systeem vanaf 2016 in te voeren om de lopende processen nu niet in gevaar te brengen. Verbetering van het betaalsysteem zal niet alleen zorgen voor een kwalitatief beter systeem met minder fouten, maar ook voor een terugloop in het aantal medewerkers. Nu al voert de SVB jaarlijks 2,5 miljoen betalingen uit. De berichtgeving van Nieuwsuur dat er sprake is van een failliet systeem, is niet correct,

Meerkosten

Het is juist dat de uitvoering van het Trekkingsrecht meer kosten met zich heeft meegebracht dan begroot. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd. De SVB benadrukt dat zij als laatste partij in de keten, veel problemen oplost die elders zijn ontstaan voor de budgethouders en zorgverleners. Zo worden gemeentes op dagelijkse basis door de SVB geholpen hun informatie volledig en correct aan te leveren. Hoewel de redactie van Nieuwsuur zowel door de SVB als door andere partijen over deze feiten op de hoogte is gebracht, zijn deze niet in de uitzending gebruikt.