Amstelveen,
12
december
2016
|
06:15
Europe/Amsterdam

Rapport de Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman heeft het rapport ‘Grenzeloos genieten van uw AOW?’ uitgebracht. De Nationale ombudsman schrijft op hun website over de voorlichting over de verhoging van de AOW-leeftijd aan burgers die buiten Nederland wonen.

Aanleiding voor het onderzoek is een situatie waarin een burger later dan hijzelf had verwacht, in aanmerking kwam voor het AOW-pensioen. Deze meneer verkeerde in de veronderstelling dat hij op 65-jarige leeftijd AOW-pensioen zou ontvangen. Hij vond dat de SVB hem over de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd had moeten informeren.

De SVB neemt de aanbevelingen die de Nationale ombudsman heeft aangegeven ter harte. Op korte termijn wordt dan ook onderzocht op welke manier burgers in het buitenland extra kunnen worden geattendeerd op de verhoging van de AOW-leeftijd.

Wat de communicatie met deze doelgroep soms lastig maakt, is het feit dat deze burgers nog niet AOW-gerechtigd zijn en dus nog geen klant van de SVB zijn. Ook kan de SVB niet altijd beschikken over de juiste adresgegevens in het buitenland.

Verbindingsorganen in het buitenland
In 2013 is de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd ingegaan. In navolging van de rijksoverheid heeft de SVB in 2012 binnen Nederland een mediacampagne gevoerd om burgers te wijzen op deze wetswijziging.De informatievoorziening voor AOW-gerechtigheden in het buitenland verloopt altijd via de verbindingsorganen in alle EU- en verdragslanden. Zo hebben de verbindingsorganen onlangs een brief ontvangen waarin de recente wijziging (de koppeling van de AOW-gerechtigde leeftijd aan de gemiddelde levensverwachting vanaf 2023) is toegelicht. Zodra een burger de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, kan hij of zij via ditzelfde verbindingsorgaan een AOW-aanvraag indienen.

Beschikbare informatie
Naast de publiekscampagne in 2012, biedt de SVB altijd actuele informatie op haar website, ook over de wet- en regelgeving in het kader van de verhoging van de AOW-leeftijd. Deze informatie is beschikbaar in negen talen. Ook kan op de website met een speciale rekentool de eigen (verwachte) AOW-leeftijd worden berekend. Daarnaast kan ook altijd telefonisch informatie worden opgevraagd.