Amstelveen,
21
september
2018
|
11:35
Europe/Amsterdam

Publicatie Magazine Aanspraak

Het nieuwe nummer van het magazine Aanspraak is verschenen. Aanspraak is het magazine voor cliënten van de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de Sociale Verzekeringsbank. Het magazine wordt ieder kwartaal uitgegeven door de SVB en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR).

Interview met Geert Mak

Op 15 augustus 2018 hield schrijver Geert Mak de Indië-Herdenkings-lezing in Den Haag. Precies dertig jaar geleden werd in Den Haag het Indisch Monument met de tekst ‘De geest overwint’ onthuld voor alle oorlogsgetroffenen in Azië. In zijn boek ‘De eeuw van mijn vader’ vertelt hij over zijn familie in Nederland, Sumatra en Birma tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het zijn helder uiteengezette verhalen die voor velen herkenbaar zijn en bijzonder goed de tijdgeest weergeven. In het magazine is een interview te lezen over dit boek en de herdenkingslezing.

Lees hier de Aanspraak online (pdf)