Amstelveen,
29
juni
2020
|
15:20
Europe/Amsterdam

Productiviteit SVB sterk verbeterd, zorg om behouden kwaliteit van dienstverlening

Onderzoek IPSE geeft compliment, maar ook een waarschuwing

De productiviteit bij de SVB is in de periode 2002 – 2018 sterk verbeterd. Dat is vooral het resultaat van doorgevoerde bezuinigingen. De productiviteit van de SVB is in deze periode met 36% toegenomen. Tegelijkertijd waarschuwt het rapport dat bezuinigingen niet tot een lagere kwaliteit van de dienstverlening mogen leiden. Deze conclusies staan in het onderzoeksrapport van het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE Studies) dat op 29 juni 2020 is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Productiviteit
De productiviteit wordt berekend in kosten per klant. De SVB is in de periode 2002 – 2018 meer klanten gaan bedienen, maar de kosten per klant zijn gedaald. Dat is dus met name het gevolg van kostenbesparende maatregelen. De SVB voert haar rol als uitvoerende organisatie daarmee kostenefficiënter uit.

Behoud van kwaliteit
Korte termijn kostenbesparingen mogen echter niet leiden tot kwaliteitsverlies op de lange termijn, zo waarschuwt het rapport. Zo zal de SVB moeten kunnen blijven investeren in nieuwe en moderne systemen teneinde haar dienstverlening op peil te houden, maar ook haar rol naar behoren kunnen blijven uitvoeren, namelijk ervoor zorgdragen dat eenieder krijgt waar men recht op heeft. Met name arbeidsintensieve activiteiten als het actief benaderen van kwetsbare groepen en situaties waar maatwerk vereist is mogen niet in het geding komen. Want ook dat is dienstverlening van de SVB – de rol van verbinder.

Coen van de Louw, lid Raad van Bestuur SVB: “We zijn trots op deze uitkomsten en op alle collega’s van de SVB. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we juist nu extra moeten investeren om de kwaliteit van onze dienstverlening te behouden en te optimaliseren. Zo blijven we werken aan ons voornaamste doel; de bestaanszekerheid en eigen regie voor de klant.”

Het volledige rapport kunt u hier lezen.

Deel deze release