Amstelveen,
26
juni
2017
|
16:10
Europe/Amsterdam

Positieve enquêteresultaten voor regiobijeenkomsten SVB over PGB

Bijeenkomsten voorzien in informatiebehoefte gemeenten

De regiobijeenkomsten die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) begin dit jaar organiseerde, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), voor medewerkers van gemeenten zijn zeer succesvol. Dit blijkt uit enquêteresultaten die de SVB heeft ontvangen van de deelnemers. Het persoonsgebonden budget (PGB) was onderwerp van de acht informatieve bijeenkomsten die plaatsvonden in maart en april. De SVB vindt samenwerking met ketenpartners belangrijk voor een betere dienstverlening. Het is inmiddels de zevende keer dat de regiobijeenkomsten worden georganiseerd sinds de invoering van het Trekkingsrecht.

Dat er veel behoefte is aan informatieoverdracht binnen de keten, blijkt al uit het feit dat de regiobijeenkomsten in snel tempo waren volgeboekt. In totaal woonden zo’n 600 deelnemers uit meer dan 300 gemeenten de regiobijeenkomsten bij. Om de kwaliteit van de regiobijeenkomst te optimaliseren zijn er na de bijeenkomsten per email enquêtes verstuurd. De respons op deze enquête is 58%.

Resultaten
De deelnemers gaven cijfers voor verschillende onderdelen en stellingen:

  • De organisatie van de bijeenkomsten werd beoordeeld met een ruime voldoende: 8,1.
  • De bijeenkomsten voldeden aan de verwachtingen van de deelnemers: 7,6.
  • Er was genoeg ruimte tijdens de bijeenkomsten om informatie uit te wisselen: 7,2.
  • De respondenten zijn positief over de lijst met veel gestelde vragen en antwoorden die ze na de bijeenkomsten kregen toegestuurd: 8,1.
  • Het plenaire deel was informatief en interessant: 7,5.
  • De drie deelsessies over zorgovereenkomsten, fraude en het proces werden beoordeeld met gemiddeld een 7,5.

Verbeterpunten
Uit de enquêteresultaten blijkt dat sommige deelnemers meer interactie onderling en meer verdieping op bepaalde thema’s wensen.

Conclusie
De regiobijeenkomsten waren een succes en een goede stap in een gezamenlijke betere dienstverlening. Ze voorzien in de behoefte van medewerkers bij gemeenten aan verdiepende informatie over het PGB. Daarnaast bieden de bijeenkomsten handvatten in hun werkzaamheden binnen het PGB. De SVB zal de verbeterpunten uit de enquête meenemen bij het organiseren van toekomstige regiobijeenkomsten.