Amstelveen,
01
februari
2018
|
15:32
Europe/Amsterdam

Pilot AOW in Amsterdam

Het aantal Nederlanders dat naast zijn AOW recht heeft op een aanvullende AIO-uitkering stijgt de komende jaren fors. De grootste stijging vinden we onder nieuwkomers, die maar gedeeltelijk recht hebben op AOW. Maar we zien ook steeds meer personen die ondanks een baan, na pensionering toch onder het sociaal minimum (dreigen te) zakken doordat er geen recht meer is op een AOW-toeslag voor de jongere partner.

In Amsterdam-Nieuw-West voeren de gemeente en de SVB een pilot uit, waarin we risicogericht Amsterdammers benaderen die op het punt staan AOW-gerechtigd te worden. Gemeente en SVB nodigen de inwoners uit voor een gesprek, waarin we de financiele positie van de burger voor en na pensionering bespreken. Waar dat kan, voert de SVB de vermogenstoets snel uit, zodat iemand ook snel weet of hij recht heeft op aanvullende inkomensondersteuning vanuit de AIO. De proef is in november 2017 gestart. De eerste resultaten verwachten we in het voorjaar van 2018.