Amstelveen,
23
juni
2017
|
11:12
Europe/Amsterdam

Pilot 'Anw naar werk' van gemeente Oss en SVB

Samen Anw-gerechtigden helpen bij het vinden van werk

De gemeente Oss is dit voorjaar een samenwerking gestart met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Samen hebben zij de pilot ‘Anw naar werk’ opgezet. Het doel van de pilot is om mensen met een Anw-uitkering te stimuleren bij het vinden van een baan.

Waarom een pilot?

De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner (of voor wezen). De SVB betaalt de bijdrage uit. In de praktijk blijkt dat burgers na hun Anw-periode regelmatig aanspraak moeten maken op de bijstand. De inkomensterugval op dat moment kan behoorlijk groot zijn. De Anw-uitkering valt weg en daarnaast telt de bijstand alle inkomens mee van het huishouden voor de berekening van de bijstandsuitkering. Terwijl de eventuele nabestaandenpensioenen voor de berekening van de Anw-uitkering buiten beschouwing blijven. Ook is eigen vermogen van invloed op de bijstandsuitkering.

Samenwerking pilot Anw en bijstand

De gemeente Oss en de SVB werken nauw met elkaar samen binnen de pilot. De SVB informeert haar klanten die een Anw-uitkering ontvangen over de pilot. Bij interesse gaan een medewerker van de SVB en een medewerker van de gemeente Oss in gesprek met de Anw-gerechtigde. De (toekomstige) inkomenssituatie van de klant wordt besproken en de rol die de gemeente eventueel nu al kan spelen op weg naar een baan.

De pilot sluit nauw aan bij een belangrijke doelstelling van de SVB. Namelijk dat zij naast de uitvoering van de regelingen ook kijken naar de effecten ervan. Heeft de uitvoering wel het gewenste effect? Intussen hebben ook verschillende andere gemeenten interesse getoond in de pilot.