Amstelveen,
23
december
2016
|
12:21
Europe/Amsterdam

PGB Jaarovergang naar 2017 goed verlopen

Om ook in 2017 de soepele uitbetaling uit persoonsgebonden budgetten voort te kunnen zetten, is het belangrijk dat voor alle budgethouders het juiste budget voor het nieuwe jaar geregistreerd staat in de systemen van de SVB. Daarom hebben gemeenten, zorgkantoren en de SVB ervoor gezorgd dat deze toekenningsberichten voor 2017 inmiddels nagenoeg allemaal zijn ingediend en geregistreerd.

Drie stappen
De administratie van een persoonsgebonden budget verloopt in drie stappen. Allereerst moet bij de SVB een budget van de gemeente of het zorgkantoor worden geregistreerd. Daarna wordt een zorgovereenkomst gesloten tussen de budgethouder en de zorgverlener met daarin de afspraken over de te verlenen zorg. Als het budget staat geregistreerd en de zorgovereenkomst is goedgekeurd door de SVB en de gemeente of het zorgkantoor, kunnen zorgverleners worden uitbetaald. Dit kan door een vaste betaling per maand of door het indienen van declaraties (stap drie).