Amstelveen,
17
mei
2018
|
10:36
Europe/Amsterdam

Pgb-fraudescan uitgevoerd met Utrecht

Met de gemeente Utrecht heeft de SVB bij wijze van proef een inventarisatie gemaakt van de risico’s op pgb-fraude op basis van 30 specifieke indicatoren. Op basis van de uitkomsten van deze Fraudescan onderzoekt de gemeente welke eventuele aanvullende informatie ze wil hebben om nader onderzoek te doen. Voor de aanvullende informatievraag is een formeel verzoek nodig, voorzien van de benodigde wettelijke grondslagen.

Met de Fraudescan wil de SVB gemeenten helpen om een risico-gerichte fraude-aanpak mogelijk te maken. De Fraudescan is zo een aanvulling op de signaleringen die de SVB al doet aan gemeenten en die in de pgb-portal voor gemeenten wordt geplaatst. Met de fraudescan krijgt de gemeente inzicht in het aantal afwijkende situaties in de gemeente. Om vast te kunnen stellen of in deze gevallen sprake is van onrechtmatig gebruik of fraude, zal de gemeente nader onderzoek moeten doen. Het inrichten van een goed gemeentelijk handhavingsproces is daarom belangrijk. Met VNG onderzoekt de SVB hoe het gezamenlijke proces van fraudesignalering en –opsporing kan worden versterkt en vereenvoudigd.