Amstelveen,
18
januari
2018
|
13:52
Europe/Amsterdam

PGB en de Zorgverzekeringswet

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt ervoor dat mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) en hun zorgverleners het geld krijgen waar ze recht op hebben. Wij beheren het budget en betalen zorgverleners. Dit doen wij bij PGB’s die door de gemeente of het zorgkantoor zijn afgegeven. Er zijn ook mensen die een PGB vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) ontvangen. Voor hen werkt een PGB anders.

PGB vanuit de Zorgverzekeringswet: budgethouders regelen veel zelf
Budgethouders die een PGB ontvangen van hun zorgverzekeraar, beheren hun PGB zelf en dienen hun declaraties rechtstreeks in bij hun eigen verzekeraar. Bij het beheren van een PGB horen ook administratieve dingen, zoals werkgeversverplichtingen. Budgethouders kunnen dit wel door de SVB laten doen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de SVB.

Wist je dat....

de SVB voor ruim 7.000 budgethouders met een Zvw-budget de salarisadministratie doet?

de SVB in totaal het budget beheert van ruim 117.000 budgethouders? Dit is dus inclusief mensen met een budget vanuit de Wmo, Wlz en Jeugdwet.

vragen over het PGB ook via Twitter (@SVB_PGB) kunnen worden gesteld?