Amstelveen,
10
augustus
2020
|
09:00
Europe/Amsterdam

Persoonlijke oorlogsverhalen van groot historisch belang

Op 15 augustus herdenkt Nederland het feit dat 75 jaar geleden ook aan de oorlog in voormalig Nederlands-Indië een einde kwam. Persoonlijke oorlogsverhalen spelen een belangrijke rol bij deze herdenking. De Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen- en Uitkeringsraad publiceren daarom op de website www.verhalenoverdeoorlog.nl de persoonlijke verhalen van oorlogsgetroffenen die eerder in het cliëntenmagazine Aanspraak zijn verschenen.

Zoals bijvoorbeeld het verhaal van oud-minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot (71). Weinig mensen weten dat zijn leven een ongewoon zware start kende. Op vijfjarige leeftijd werd hij in Batavia met zijn moeder en zusjes door de Japanse bezetter afgevoerd naar het interneringskamp Tjideng. Hij overleefde ternauwernood de drieënhalf jaar gevangenschap die toen volgde.

Wilt u dit verhaal en andere verhalen lezen? Ga dan naar www.verhalenoverdeoorlog.nl.

De Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen- en Uitkeringsraad vinden het van groot maatschappelijk en historisch belang dat de bijzondere levensverhalen van de oorlogsgetroffenen en de daaropvolgende generatie als erfgoed ook digitaal, via een website, worden bewaard en doorgegeven.

Deel deze release