Amstelveen,
30
april
2020
|
09:10
Europe/Amsterdam

Persoonlijke oorlogsverhalen van groot historisch belang

Persoonlijke oorlogsverhalen spelen een belangrijke rol bij de viering van het feit dat 75 jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen- en Uitkeringsraad publiceren daarom op www.verhalenoverdeoorlog.nl persoonlijke verhalen van oorlogsgetroffenen. Deze verhalen zijn ook eerder in het cliëntenmagazine 'Aanspraak' verschenen.

Het verhaal van bijvoorbeeld Philip Freriks, voormalig nieuwslezer en schrijver. Tijdens de strijd om de bevrijding van Groningen in april 1945 kwam zijn negenjarige broer om het leven. Volgens de verhalen van zijn ouders door een verdwaalde kogel. Hij heeft zijn broer nooit gekend, maar dat fatale moment beheerst zijn familiegeschiedenis. In zijn boek “Jantje” uit 2005 gaat hij op zoek naar de ware toedracht.

Wilt u dit verhaal en andere verhalen lezen? Ga dan naar www.verhalenoverdeoorlog.nl.

Maatschappelijk en historisch belang
De Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen- en Uitkeringsraad vinden het van groot maatschappelijk en historisch belang dat de bijzondere levensverhalen van oorlogsgetroffenen en de daaropvolgende generatie als erfgoed ook digitaal, via een website, worden bewaard en doorgegeven.

Deel deze release