Amstelveen,
12
december
2017
|
20:23
Europe/Amsterdam

Persoonlijk contact bij laaggeletterdheid

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het is belangrijk om ook deze groep mensen goed van dienst te zijn. De SVB is daarom op veel verschillende manieren bereikbaar voor alle klanten.

Gewoon bellen
Bas van Delden, directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen, zegt hierover: ‘Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de digitale dienstverlening van de SVB. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van kinderbijslag; dit wordt zo goed als helemaal automatisch afgehandeld. Tegelijkertijd zien we dat er ook burgers zijn die juist wel persoonlijk contact willen. Soms omdat ze de informatie niet goed begrijpen, maar vaak ook omdat ze minder goed uit de voeten kunnen op de digitale snelweg. Deze klanten kunnen dan natuurlijk gewoon met ons bellen. Zonder tussenkomst van een bandje, krijg je in 1 keer een SVB-medewerker aan de telefoon die de klant verder helpt.’ 

Samenwerking met gemeenten
De SVB wil ook intensiever samenwerken met gemeenten aan goede informatievoorziening aan burgers. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat medewerkers van de SVB voorlichting gaan geven in een gemeentehuis. En ook andere vormen van gezamenlijke dienstverlening aan burgers worden uitgeprobeerd. Van Delden: ‘Vaak hebben mensen meer vragen dan alleen over de wetten en regelingen die de SVB uitvoert. Door letterlijk bij elkaar te gaan zitten, kan een burger gemakkelijker worden geholpen.’ De SVB is inmiddels in gesprek met een aantal gemeenten over deze aanpak.